Holding Selskab

Årsrapport fra kun 4.000,00 excl. moms

Hvis du har et enkelt  holdingselskab, hvis eneste aktivitet er at eje kapitalandele (til kostpris) i et driftsselskab, og er fritaget for revision.


Indeholder tilbuddet følgende:

  • Opstilling af selskabets årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven for klasse B virksomheder,
  • Opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst, indberetning af selskabets selvangivelse
  • Udbytteerklæring
  • Konvertering og indberetning af årsrapporten i XBRL‐format til Erhvervsstyrelsen.
Er der brug for assistance til driftselskabet, eller er det et mere kompliceret holding Selskab kan VIP-Regnskab ligeledes assistere.

Bogføring for Holding selskab

Lovpligtigt bogføring inkl. digitale bilag, i VIP-Regnskabs system (Uniconta).

50% rabat på bogføring for holding selskaber i VIP Regnskab system.