Årsrapport

Personlig virksomhed

Udover bogføring kan VIP-Regnskab ligeledes tilbyde at levere en komplet årsafslutnings pakke.

Standard pakken indeholde alt det der er brug for til  SKAT :

 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelsen med opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden og specifikation af regnskabsposterne mm.
 • Opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden (for personer)
 • Udfyldt selvangivelsesblanket  for virksomheden
 • Ajourført anlægskartotek
 • Skattepligtig indkomst og formue, samt skatteberegning (for personer), ekstra ydelse
Med en personlig virksomhed er der ikke krav om revision, så prøv VIP-Regnskab for en konkurrence dygtig pris.

Selskaber - uden revisionspligt - Klasse B virksomheder

Udover bogføring og årsafslutning kan VIP Regnskab ligeledes tilbyde at levere en komplet årsafslutnings pakken.

Pakken indeholde alt det der er brug for til SKAT  samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelse med opgørelse af skattepligtig indkomst (evt. sambeskatnings-indkomst), skatteberegning og specifikation af regnskabsposterne mm.
 • Udfyldt selskabsselvangivelse
 • Udfyldte udbytteblanketter
 • Ajourført anlægskartotek
 • Forslag til generalforsamlingsreferat til underskrift
 • Indberetning af XBRL-fil til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
For selskaber hvor revision er fravalgt så prøv VIP Regnskab for en konkurrence dygtig pris.